Inomhusluftsobjekt

Inomhusluften i stadens lokaler

Inomhusluftsobjekt

Pääskytien koulu

Övriga objekt

Borgå stad låter göra ett stort antal konditionsundersökningar i sina byggnader. Rapporter gällande skol- och daghemsbyggnader publiceras. Alla rapporter är på finska. Bekanta dig med rapporterna genom att trycka på språklänken som finns i övre hörnet av sidan (SV).