Inomhusluftsobjekt

Inomhusluften i stadens lokaler

Inomhusluftsobjekt

Albert Edelfeltin koulu

Gammelbacka skola

Bildningscentret i Hindhår

Hornhattula daghem

Keskuskoulu

Kvarnbackens skola

Linnajoen koulu

Linnankosken lukio

Näse social- och hälsostation

Parkdaghemmet

Peipon koulu

Pääskytien koulu

Tolkkisten koulu

Vårvindens daghem

Övriga objekt

Borgå stad låter göra ett stort antal konditionsundersökningar i sina byggnader. Rapporterna gällande skol- och daghemsbyggnader publiceras här när de är klara.

Alla rapporter är på finska. Bekanta dig med rapporterna genom att trycka på språklänken som finns i övre hörnet av  sidan (SV).