Skip to content

Inomhusluften i stadens lokaler

En bra inomhusluft bidrar till boendenas och arbetstagarnas välfärd och arbetsprestationen. Problem med inomhusluften kan förekomma i form av försämrad trivsel, men kan också orsaka sjukdomar eller symptom.

Problem med inomhusluften kan åtgärdas snabbt om man lätt kan hitta orsaken till problemet och utföra reparationer inom ramen för stadens budget. Det kan ta en lång tid att åtgärda problemet om det krävs flera undersökningar för att hitta orsaken till problemet och nya investeringsanslag. 

Staden kan få kännedom om en misstanke om problem med inomhusluften av stadens anställda eller andra människor som använder byggnaden. Om du misstänker att byggnaden har problem med inomhusluften, anmäl dina observationer till serviceenhetens direktör, t.ex. till skolans rektor eller daghemmets föreståndare. Hen förmedlar uppgiften vidare enligt Borgå stads anvisning om inomhusluften. Skolornas elever kontaktar vid behov skolhälsovårdaren och användarna av övriga lokaler hälsovårdscentralen.