Inom terapitjänsterna startades enkäter om kundnöjdhet