Inledande av bygget av Strömborgska skolan behandlas