Inled din musikhobby i en blåsorkester!

Blåsorkestrar

Undervisningen baserar sig på orkesterverksamhet och den instrumentundervisning i grupp som stödjer den.

Undervisningen lämpar sig för alla åldrar, för de som vill börja eller uppfriska sin musikhobby. Tidigare kunskaper behövs inte. Hela familjer kan hitta en gemensam hobby i blåsorkestern.

De olika instrumenten i en blåsorkester är flöjt, oboe, fagott, klarinett, alt-, tenor- och barytonsaxofon, valthorn, trumpet, barytonhorn, basun, tuba, elbas och slaginstrument. Du kan hyra ett instrument av musikinstitutet.

Undervisningsmaterial

I undervisningen används en lärobok för blåsorkester som är arrangerad för alla instrument i blåsorkestern. Till undervisningen hör också musikens grunder, rytmik, och notkännedom i anslutning till olika grepp hos det egna instrumentet.

På orkesterns webbplats kan man öva med hjälp av en musikstudio och se videoinspelningar med olika instrument.
Vi övar också på kompositioner och arrangemang för blåsorkester inför offentliga evenemang. Blåsorkestern har minst två uppträdanden per läsår.

Terminstart 2020-2021

På terminstarten kommer man överens om instrumentgruppundervisningens tidpunkter och bildar orkestersammansättningarna. Vi gör och förnyar instrumentlhyresavtal. Du kan också höra efter lediga platser i instrumentgrupperna. Du får information om höstterminens evenemang.

BORGÅ Terminalen, Linnankoskig. 32
A orkester  må kl. 15.15-16.15, med början må 24.8. 
B orkester  må klo 16.30-17.30 med början må 24.8. 
C orkester   to klo 16.30-17.45 med början to 27.8. 
Junior Big Band   må kl. 18.00-19.00 med början må 24.8. 
Borgå Big Band   ti kl. 18.00-21.00 med början ti 25.8. 
Borgå blåsorkester ons kl. 18.00-21.00 med början ons 26.8. 
Specialbänd Taikaenkelit   ti kl. 14.45-15.45, med början ti 25.8. 

LOVIISA Forum, Brandensteins gatan
Blåsorkester, ti kl. 16.15 - 17.15, med början 25.8.

MÄNTSÄLÄ musikinstitutets sal
Blåsorkester ons kl. 16.30-17.30 med början 26.8.

SIPOO Artborg 35, Pilvilinnav. 2b
B-orkester, ti kl. 16.30-17.30 med början 25.8
Blåsorkester,  ti  kl. 18.15-19.45 med början 25.8
Jazz-ensemblen/D-Big Band, må, kl. 18.30-20 med början 24.8

Blåsorkestrarnas lärostig

Lärostigen sporrar till att tillsammans ägna sig åt musik och orkesterverksamhet. På lärostigen avancerar man från en nivå till följande.

Från blåsorkestrarnas lärostig kan man söka till den grundläggande undervisningen i musikinstitutet genom de inrädesprov som ordnas om våren, t.ex. testet Spela dig in.

Spelgrupper för barn under 9-år

I undervisningen utnyttjas det barnvänliga och lekfulla bokmaterialet Blåsbus med tillhörande cd-inspelningar. Blåsinstrumenten är små och lätta.

Blåsorkestrarna ABCD (också vuxna)

Undervisningen börjar på nivå A i orkestern ”Andas och blås” stödd av gruppundervisning i spelinstrumentet.

• man går vidare till grupp B, när man slutfört nivå A eller har motsvarande kunskaper
• man går vidare till grupp C, när man slutfört nivå B eller annars har motsvarande kunskaper
• man går vidare till grupp D, när man slutfört nivå C eller annars har motsvarande kunskaper.

D-Big Band är en orkester för jazzintresserade som slutfört lärostigen eller annars har motsvarande kunskaper. I undervisningen utnyttjas läroboken Big Band och program på lämplig nivå.
Man kan fortsätta musikbhobbyn i musikinstitutets andra orkestrar, vars program följer nivåklassifikationen 1-6 för internationella blåsorkestrars program (nivå 6 är yrkesmässig blåsorkester)

Instrument i olika orkestrar

Spelgrupper för barn under 9-år

• barnflöjt
• barnklarinett
• barnsaxofon
• ficktrumpet
• barnvalthorn
• barnbasun
• minivalthorn
• orkesterklockspel och andra slaginstrument.

Blåsorkester ABCD för barn över 9 år

• flöjt
• oboe
• fagott
• klarinett
• altsaxofon
• tenorsaxofon
• barytonsaxofon
• trumpet
• valthorn
• barytonhorn
• basun
• tuba
• elbas
• slaginstrument.

D-Big Band

• altsaxofon
• tenorsaxofon
• barytonsaxofon
• trumpet
• basun
• gitarr
• klaverinstrument
• bas
• trummor.