Inkomstregisteruppgifter tas i bruk vid fastställande av klientavgifter