Ingen i Strömborgska skolan har utsatts för coronaviruset