Inga blågröna alger har observerats i Kokon, Tjärträsket och Venjärvi