Informationsmöte om förbättringsarbeten gällande vattentjänster och fjärrvärme på Krämaretorget ordnas den 8 februari