Informationsmeddelande om miljövårdschefens tjänsteinnehavarebeslut