Informations- och diskussionstillfälle om planerna för skolan i norra Borgå