Informations- och diskussionsmöte om Tolkis nya skola 29 november