Information / Beslut om förskoleundervisning och småbarnspedagogik

Höstens beslut om förskoleundervisning och småbarnspedagogik finns i eDaisy.

  • Logga in med stark identifiering (bankidentifierare)
  • Kolla barnets och familjens uppgifter
  • Tillåt e-postpåminnelser, så att ni i framtiden får information om beslutet direkt i er email