Information till privata producenter av social- och hälsovårdstjänster

Privata social- och hälsovårdstjänster utgör ett komplement till de kommunala tjänsterna och erbjuder samtidigt ett alternativ. Utbudet av privata tjänster och deras betydelse har ökat kraftigt på senare år. Privata serviceproducenter, i första hand företag, organisationer och stiftelser, har möjlighet att sälja sina tjänster till kommuner, samkommuner eller direkt till klienterna.

Guide för företagare, kunder och företagsrådgivare inom social -och hälsovården