Information om terminstarten inför läsåret 2019 - 2020

Trevligt läsår och välkommen med!

Här hittar du info gällande starten av läsåret 2020-2021

Sidorna uppdateras som bäst

Musiklekskola

Musiklekskolans info och terminstart

Förbererande undervisning

Förberedande undervisningen info och terminstart

Elever på grundnivå

Grundundervisningen info och terminstart

Mångdimensionell undervisning

Mångdimensionella undervisningens info och terminstart

Blåsorkestrar

Blåsorkester info och terminstart

Körer

Tilläggsinformation om körer

Orkestrar

Orkestrarnas info och terminstart