Information om terminstarten inför läsåret 2018 - 2019

Mera info om studierna finns i elevguiderna för musiklek, förberedande undervisning, grundläggande undervisning och mångdimensionell undervisning.


MUSIKLEKSKOLA
tilläggsinformation

FÖRBEREDANDE UNDERVISNING
tilläggsinformation

ELEVER PÅ GRUNDNIVÅ
tilläggsinformation

MÅNGDIMENSIONELL UNDERVISNING
tilläggsinformation

KÖR
tilläggsinformation