Information om coronaviruset och motverkan av det

Uppdaterad 1.4.2020 kl. 12.35

Vad gör jag om jag misstänker coronavirussmitta?

Om du misstänker coronavirussmitta kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo.

Om du har lindriga symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma.

Om du misstänks ha coronavirusinfektion eller influensa ska du stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symptomen började. Om symptomen fortsätter längre ska du stanna hemma så länge du har symptom och ytterligare en symptomfri dag.

Om dina symptom är så allvarliga att du inte klarar dig hemma trots självvård, ta kontakt enligt instruktionerna nedan.

Vardagar dagtid

Vid hälsovårdsstationen i Näse har öppnats en separat mottagning för patienter med luftvägsinfektioner. Alla patienter som har en allvarlig luftvägsinfektion ska ringa de telefonnummer som öppnades för rådgivning om coronaviruset. Vid behov styrs patienterna till infektionsmottagningen.

Kom inte till mottagningen utan att ringa först!

Mottagningen för luftvägsinfektioner

 • fungerar med tidsbeställning mån.–tor. kl. 8.00–18.00, fre. kl. 8.00–17.00

 • är avsedd för alla patienter med luftvägsinfektion i Borgå vars symptom är så allvarliga att självvård hemma inte räcker till.

 • finns i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsocentral. Ingång via C-trappans automatdörrar, hiss ner till bottenvåningen.
 • Tidsbeställningsnumren:

  mån.–tor. kl. 8–16 och fre. 8–15: 040 547 7764, 040 481 0344 eller 0400 608 556

  mån.–tor. kl. 16–18, fre. kl. 15–17: 040 547 7764. Obs. På kvällen bemannas tidsbeställningsnumret av jourhavande personal. Ring därför endast om ditt ärende inte kan vänta till följande morgon.

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.


Coronatestplats i Borgå

En drive-in-testplats för coronavirus har öppnats vid Näse hälsovårdscentral. Testplatsen betjänar hela Östra Nyland och fungerar sitt namn till trots med tidsbeställning. Provtagningen är öppen vardagar klockan 8–16. Öppettiden utvidgas vid behov.

Provtagningen fungerar så här:

 • Personen kommer till testet med tidsbeställning enligt order av infektionsläkare.
 • Infektionsläkarna i kommunerna i området och sjukhusets infektionsläkare meddelar per telefon personens uppgifter till provtagningsplatsen.
 • Provtagningsplatsens skötare bokar tid och kontaktar klienten.
 • Klienten kommer med bil till provtagningsplatsen och ringer när han eller hon är på plats.
 • Provet tas inne i bilen, som körs delvis in i ett garage för att skydda identiteten hos den person som anländer för provtagning.
 • Proverna sänds till HUSlab där de analyseras.
 • Resultatet kommer till den skötare i Näse som skickade provet för analys.
  • Om resultatet är negativt (=normalt) meddelas detta till klienten med ett textmeddelande.
  • Om resultatet är positivt, meddelas detta till den läkare som gav remiss till coronatest. Läkaren kontaktar patienten.

Regional sjukhusavdelning för coronapatienter i Näse

Enheten Wilhelmina vid Näse rehabiliteringscentral har omvandlats till en regional sjukhusavdelning för coronapatienter. Avdelningen betjänar invånare från alla kommuner i östra Nyland. Avdelningen har 22-24 platser. Om det behövs flera vårdplatser kan också andra avdelningar i Näse gradvis tas i bruk för coronapatienter. Då kommer de patienter som behöver vård av andra orsaker att flyttas till hälsocentralsavdelningar i Lovisa och Sibbo.


Inverkan på Borgå stads tjänster och beslutsfattande

Borgå stads verksamhet och service inskränks och stoppas enligt nationella myndigheters instruktioner och beredskapslagens förordningar.

Staden har effektiverat sin beslutsprocess genom att ta i bruk särskilda befogenheter för störningssituationer. På det här sättet kan beslut som bromsar upp spridningen av coronaviruset fattas snabbt. Stadsdirektören och stadens ledningsgrupp, som även fungerar som ledningsgrupp under undantagsförhållanden, får större befogenheter än normalt att fatta beslut för att trygga grundservicen. Stadens ledningsgrupp rapporterar till stadsstyrelsen om de beslut som fattats med särskilda befogenheter.

Tjänster under coronavirusepidemin

Rådgivande telefoner och kundservice under coronavirusepidemin


Mer information om stadens verksamhet

Borgå stad drar in på tjänsterna(meddelandet uppdateras)

Coronavirusets inverkan på seniorens vardag(meddelandet uppdateras)

Social- och hälsovårdssektorn ringer upp alla över 80 31.3.2020

Staden beviljar vid behov uppskov till företag för betalning av hyror 31.3.2020

Lärarna ansvarar för elevernas inlärning - föräldrarna stöder 27.3.2020

Musikinstitutets digitala språng - över 2000 elever i distansundervisning 27.3.2020

Instruktioner för den kommunala veterinärens kunder 24.3.2020

Social- och hälsovårdssektorns nya beredskapsåtgärder 23.3.2020

Coronatestplats inrättas vid Näse hälsovårdscentral 23.3.2020

Daghemsverksamheten följer myndigheternas instruktioner 23.3.2020

Borgå förbereder sig för spridning av coronaviruset - öppnar separat mottagning för patienter med luftvägsinfektion 19.3.2020


Regional och nationell information

Staden rekommenderar att du som invånare följer Institutet för hälsa och välfärds (THL), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) samt ministeriernas information och instruktioner:

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket

Riksomfattande coronarådgivning

Den riksomfattande telefonrådgivningen, sms-tjänsten och chatten ger allmän information om coronaviruset. Mer information och telefonnumren hittar du på statsrådets webbplats.

Riksomfattande coronarådgivning


Vanligaste frågorna

Hur kan jag skydda mig mot viruset?

De linjedragningar som regeringen publicerade 16.3 omfattar begränsningar i samhällets och medborgarnas verksamhet som ska förebygga och sakta in spridningen av coronaviruset. Bland annat bör personer över 70 år vistas i karantänlika förhållanden och offentliga sammankomster med över 10 personer är förbjudna.

Borgå stad uppmanar sina invånare att sätta sig in i begränsningarna och följa dem.

Regeringens linjedragningar16.3.2020

Skydda dig mot smitta på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner. Ha god handhygien. Rör inte ögon, näsa eller mun om du inte har rentvättade händer. Hosta eller nys i en engångsnäsduk som du slänger genast efter användning. Hosta mot tröjärmen, inte i händerna, om du inte har en näsduk.

Bekanta dig med THLs instruktioner om handhygien

Vem testas för coronavirus?

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har meddelat att provtagningen koncentreras till grupper för vilka en utredning av en infektion är allra mest kritisk. Du hittar de uppdaterade kriterierna på HUS webbplats.

HUS kriterier för coronatestning

Om du har luftvägssymptom men mår bra ska du stanna hemma och följa allmänna anvisningar om egenvård vid luftvägsinfektion. Om du misstänks ha coronavirusinfektion eller influensa ska du stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började. Om symptomen fortsätter längre ska du stanna hemma så länge du har symptom och ytterligare en symptomfri dag.

Vid Näse hälsovårdscentral i Borgå har öppnats en provtagningsplats för coronavirussmitta som betjänar hela Östra Nyland. Provtagningen fungerar med remiss.

Provtagningen fungerar så här:

 • Personen kommer till testet med tidsbeställning enligt remiss av infektionsläkare.
 • Infektionsläkarna i kommunerna i området och sjukhusets infektionsläkare meddelar per telefon personens uppgifter till provtagningsplatsen.
 • Provtagningsplatsens skötare bokar tid och kontaktar klienten.
 • Klienten kommer med bil till provtagningsplatsen och ringer när han eller hon är på plats.
 • Provet tas inne i bilen, som körs delvis in i ett garage för att skydda identiteten hos den person som anländer för provtagning.
 • Proverna sänds till HUSlab där de analyseras.
 • Resultatet kommer till den skötare i Näse som skickade provet för analys.
  • Om resultatet är negativt (=normalt) meddelas detta till klienten med ett textmeddelande.
  • Om resultatet är positivt, meddelas detta till den läkare som gav remiss till coronatest. Läkaren kontaktar patienten.
Jag hör till en riskgrupp, är över 70 år eller i karantän. Vad ska jag göra?

Coronaviruset covid-19 utgör den största risken för äldre och personer med en grundsjukdom. Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort en lista över de vuxna och barn för vilka insjuknande i coronaviruset utgör en särskilt stor risk.

På sidan hittar du även information om när du bör uppsöka vård.

THL: Riskgrupper och uppsökande av vård (på finska)

Borgå stad samlar information för olika invånargrupper på särskilda webbsidor. Sidorna uppdateras vid behov.

Borgå stads rådgivande telefoner och kundservice under coronaepidemin

Coronavirusets inverkan på seniorens vardag

Hur vårdas luftvägsinfektioner?

Duodecim Hälsobiblioteket ger information om luftvägsinfektioner och hur man kan vårda sig själv hemma.

Så här vårdar du flunsa (på finska)

Information om luftvägsinfektioner (på finska)

Luftrörskatarr eller lunginflammation?

 

Hur kan jag prata om coronaviruset med ett barn?

Coronaviruset är ett hett samtalsämne bland barn och unga just nu. Mannerheims barnskyddsförbund ger råd om hur du kan tala med ett barn om vad som händer.

MLL: Barn pratar om corona - vad kan en vuxen göra? (på finska)

Är daghemmen öppna?

Vårdnadshavarna får information om småbarnspedagogikens verksamhet via systemet Daisy.

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fungerar tillsvidare. Vi rekommenderar ändå att barnet vårdas hemma om möjligt. Verksamheten fokuseras stegvis till några daghem.

Utflykter, evenemang, föräldrakvällar och vårfester är inhiberade eller flyttade till en senare tidpunkt. Den öppna småbarnspedagogikens verksamhet har stoppats fram till slutet av maj.

Daghemsverksamheten följer myndigheternas instruktioner 20.3.2020

Hur arrangeras barnens skolgång?

Eleverna och deras vårdnadshavare får information om skolornas verksamhet via systemet Wilma.

Grundskolorna och gymnasierna har övergått till distansundervisning. Undervisningen arrangeras med hjälp av elektroniska redskap och Wilma.

Alla elever i grundskolans årskurser 1-3 samt elever med särskilda behov har en möjlighet att få närundervisning vid behov. Rekommendationen är ändå att också elever i årskurs 1-3 deltar i distansundervisning. Statsrådet ändrade sin förordning om saken fredagen den 20 mars.

Meddelande 20.3.2020

Jag är över 70, hör till en riskgrupp eller är i karantän - av vem kan jag be om hjälp?

Om du är hemma i karantän, är över 70 år eller annars hör till en riskgrupp och behöver hjälp att handla i affären, kan du fråga efter hjälp i dessa nummer.

• Frivilligkretsen i FRK:s Borgåavdelning erbjuder hjälp särskilt till dem som behöver hjälp med att bära köpkassar, apoteksärenden eller till exempel att rasta hunden, tfn 040 757 1236.
• Rådgivning och servicehandledning för barnfamiljer 040 673 5882 (mån–fre kl. 9–15)
• Vuxensocialarbetets jour kl. 9–15, tfn 040 162 6343 (mån-fre kl. 9–15)
• Rodret, rådgivning för äldre, 040 676 1414 (mån-fre kl. 9–15)
• Östra Nylands social- och krisjour betjänar på kvällar och veckosluten, 040 517 4194, i akuta fall där det behövs hjälp med maten
• Invandrartjänster, tfn 040 136 3669 (mån–fre kl. 9–15). Betjäning ges på finska, svenska, arabiska, engelska och franska.

Även flera affärer erbjuder hemtransport eller annan service med tanke på riskgrupper.

Kan jag hälsa på en äldre eller sjuk släkting eller vän?

Riskerna med coronaviruset är störst hos äldre och personer som hör till en riskgrupp, till exempel har en grundsjukdom. Den 16.3 förpliktade regeringen personer över 70 år att undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt (förhållanden som motsvarar karantän), med undantag av riksdagsledamöter, statsledningen och kommunala förtroendevalda.

I alla serviceboenden och på Näse rehabiliteringscenter råder för närvarande besöksförbud.

Hur vårdas patienter med luftvägsinfektion i Borgå?

Alla patienter i Borgå som har insjuknat i en allvarlig luftvägsinfektion kan kontakta telefonrådgivningen, vars personal styr patienten till fortsatta undersökningar vid behov. Rådgivningen bör kontaktas endast om symptomen är så allvarliga att patienten inte klarar sig hemma.

 • 040 547 7764
 • 040 481 0344
 • 0400 608 556

Från telefonrådgivningen styrs patienter som behöver fortsatta undersökningar till mottagningen för luftvägsinfektioner, som fungerar endast med tidsbeställning. Mottagningen finns i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsocentral. Ingång via C-trappans automatdörrar, hiss ner till bottenvåningen. Mottagningen är öppen vardagar kl. 8.00–18.00.

Kom inte på plats utan att ringa först!

Infektionsläkaren kan ge patienten en remiss till coronavirustest, som görs vid en drive-in-testplats vid Näse hälsovårdscentral. Testplatsens skötare bokar tiden och kontaktar patienten. Testplatsen betjänar hela Östnyland och tar emot patienter endast via läkare.

Enheten Wilhelmina vid Näse rehabiliteringscentral omvandlas till en regional sjukhusavdelning för coronapatienter 1.4.

Mitt företag producerar hemtjänster för personer som hör till riskgrupper, vad gör jag?

Om du producerar tjänster som ges hemma hos kunden, till exempel hemvård, veterantjänster eller personlig assistans, gör så här:

 • Kontakta kunden i förväg och ta reda på om hen är frisk.
 • Ge den service som är nödvändig, var noggrann med handhygienen och undvik att utsätta kunden för infektioner av alla slag.
 • Som serviceproducent ansvarar du för skyddandet av dig själv eller din personal samt kostnaderna för skyddsutrustning. Borgå stad har tyvärr inte resurser att dela ut skyddsutrustning till serviceproducenter.
 • Följ på eget initiativ med och följ både Borgå stads och nationella myndigheters instruktioner och rekommendationer, t.ex. THL, Social- och hälsovårdsministeriet samt statsrådet. Ta i beaktande att instruktionerna kan förändras.
 • Om kunden har luftvägssymptom: om symptomen tillåter kan kunden tillfriskna hemma, men om symptomen är allvarliga bör man följa Borgå stads instruktioner för personer med luftvägsinfektioner.