Information om coronaviruset och bekämpning av det

Om du misstänker coronavirussmitta, gör så här

 • Du kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo
 • Om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, eller om du har ont i magen och/eller diarré, ska du stanna hemma och ringa hälsovårdscentralens coronabetjäningsnummer. 
 • Coronatestning av barn

Elektronisk tidsbeställning till coronatest 

Det snabbaste sättet att få tid till coronatest är att använda Coronaguiden. I tjänsten kan du själv boka tid till coronatest. För att boka tid behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Från den 16 oktober kan man boka tid till coronatest i Coronaguiden även för barn.

Coronaguiden

Telefonlinjer för dem med coronasymptom samt bokning av coronatest

 • Telefonlinjer för personer med coronasymptom 040 547 7764 eller 040 481 0344.
 • Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.
 • Linjerna fungerar genom återuppringning. Ring en gång och vänta på att bli uppringd.
 • Efter symptombedömningen dirigeras du till coronatest eller infektionsmottagningen.
 • Kom inte till hälsovårdscentralen utan att ringa först.
 • I huvudsak kallas Borgåbor till coronatest i Johannisberg.
 • Testas också barn under 12 år, men barn testas också på barnsjukhuset i Helsingfors.

HUSLAB Coronatestplats i Borgå Johannesberg

 • I Borgå görs coronatest vid Johannisbergs gamla ålderdomshem, adress Johannisbergsvägen 31.
 • Testplatsen fungerar som walk-in dit man anländer med bil eller till fots.
 • För coronatest behövs både remiss och tidsreservering. Ring alltid först eller boka tid via coronaguiden.
 • Betjänar med tidsbeställning må–fre kl 8.30–16.30, lö–sö och helger kl 9–15.

Under vardagar får man tid till coronatest via den elektroniska tidsbeställningen (Coronaguide) eller genom att ringa till hälsocentralens coronarådgivningstelefon.

Under veckoslut och kvällar kan man reservera tid till provtagning via den elektroniska tidsbeställningen (Coronaguide) eller ringa till HNS -Jourhjälpen tfn 116 117. 

 

Testsvar

 • Testresultatet kommer inom 1-4 dagar.
 • Om resultatet är negativt (=normalt) får du ett textmeddelande.
 • Om resultatet är positivt, kontaktas du av en läkaren.
 • Resultaten registreras också på Mina Kanta-sidor: https://www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor

Infektionsmottagningen 

 • Om situationen kräver tas koronapatienter emot på infektionsmottagningen.
 • Infektionsmottagningen ligger i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsovårdscentral.
 • Ingång via C-trappans trappuppgång, trapporna ner till bottenvåningen.
 • Följ säkerhetsinstruktionerna i trappuppgången: desinficera händerna noggrant och använd mun-nässkydd.

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.


Coronaläget i Borgå

THL upprätthåller en coronakarta dit uppgifterna förs in för de kommuner där över fem smittor konstaterats.

THL:s coronakarta

THL:s lägesrapport som uppdateras kontinuerligt


Regional och nationell information

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket