Information om coronaviruset och bekämpning av det

Om du misstänker coronavirussmitta kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo.

Om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, eller om du har ont i magen och/eller diarré, ska du stanna hemma och ringa hälsovårdscentralen tfn 040 547 7764, 040 481 0344. 

Hälsovårdscentralen

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.

Coronatestplats i Borgå

En drive-in-testplats för coronavirus finns vid Näse hälsovårdscentral. Testplatsen betjänar hela Östra Nyland och fungerar med tidsbeställning.


Riksomfattande coronarådgivning

Den riksomfattande telefonrådgivningen, sms-tjänsten och chatten ger allmän information om coronaviruset. Mer information och telefonnumren hittar du på statsrådets webbplats.

Riksomfattande coronarådgivning


Regional och nationell information

Staden rekommenderar att du som invånare följer Institutet för hälsa och välfärds (THL), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) samt ministeriernas information och instruktioner:

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket