Information om coronaviruset och bekämpning av det

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta

Om du misstänker coronavirussmitta kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo.

Om du har symptom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, eller om du har ont i magen och/eller diarré, ska du stanna hemma och ringa hälsovårdscentralen så att du kan bli testad för covid-19.

Om dina symptom är så allvarliga att du inte klarar dig hemma trots självvård, ta kontakt enligt instruktionerna nedan.

Mottagning för patienter med luftvägsinfektioner

Alla patienter som har en allvarlig luftvägsinfektion ska ringa den mottagning för patienter med luftvägsinfektioner som har öppnats vid Näse hälsocentral. Vid behov styrs patienterna till infektionsmottagningen.

Kom inte till mottagningen utan att ringa först!

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.

Coronatestplats i Borgå

En drive-in-testplats för coronavirus har öppnats vid Näse hälsovårdscentral. Testplatsen betjänar hela Östra Nyland och fungerar med tidsbeställning.

Regional sjukhusavdelning för coronapatienter i Näse

Enheten Wilhelmina vid Näse rehabiliteringscentral har omvandlats till en regional sjukhusavdelning för coronapatienter. Avdelningen betjänar invånare från alla kommuner i östra Nyland. Avdelningen har 22-24 platser. Om det behövs flera vårdplatser kan också andra avdelningar i Näse gradvis tas i bruk för coronapatienter. Då kommer de patienter som behöver vård av andra orsaker att flyttas till hälsocentralsavdelningar i Lovisa och Sibbo.

Mer information på hälsocentralens webbsida

Distansmottagning

Klientmottagningar, som inte kräver ett fysiskt besök kan ersätts med distansmottagningar. Läs instruktioner för distansmottagningen före mottagningen.

Länken till instruktioner


Riksomfattande coronarådgivning

Den riksomfattande telefonrådgivningen, sms-tjänsten och chatten ger allmän information om coronaviruset. Mer information och telefonnumren hittar du på statsrådets webbplats.

Riksomfattande coronarådgivning


Regional och nationell information

Staden rekommenderar att du som invånare följer Institutet för hälsa och välfärds (THL), Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) samt ministeriernas information och instruktioner:

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket


De vanligaste frågorna

Hur kan jag skydda mig mot viruset?

Skydda dig mot smitta på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner. Ha god handhygien. Rör inte ögon, näsa eller mun om du inte har rentvättade händer. Hosta eller nys i en engångsnäsduk som du slänger genast efter användning. Hosta mot tröjärmen, inte i händerna, om du inte har en näsduk.

Bekanta dig med THLs instruktioner om handhygien

Jag hör till en riskgrupp, är över 70 år eller i karantän. Vad ska jag göra?

Coronaviruset covid-19 utgör den största risken för äldre och personer med en grundsjukdom. Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort en lista över de vuxna och barn för vilka insjuknande i coronaviruset utgör en särskilt stor risk.

På sidan hittar du även information om när du bör uppsöka vård.

THL: Riskgrupper och uppsökande av vård (på finska)

Borgå stad samlar information för olika invånargrupper på särskilda webbsidor. Sidorna uppdateras vid behov.

Borgå stads rådgivande telefoner och kundservice under coronaepidemin

Coronavirusets inverkan på seniorens vardag

Hur vårdar jag en luftvägsinfektion?

Duodecim Hälsobiblioteket ger information om luftvägsinfektioner och hur man kan vårda sig själv hemma.

Så här vårdar du flunsa (på finska)

Information om luftvägsinfektioner (på finska)

Luftrörskatarr eller lunginflammation?

 

Hur kan jag prata om coronaviruset med ett barn?

Coronaviruset är ett hett samtalsämne bland barn och unga just nu. Mannerheims barnskyddsförbund ger råd om hur du kan tala med ett barn om vad som händer.

MLL: Barn pratar om corona - vad kan en vuxen göra? (på finska)

Kan jag hälsa på en äldre eller sjuk släkting eller vän?

I alla serviceboenden och på Näse rehabiliteringscenter råder för närvarande besöksförbud. Vi rekommenderar att invånare och anhöriga håller kontakt via telefon eller genom hälsningar som förmedlas via personalen. Besök kan med specialarrangemang ordnas utomhus. Den anhöriga bör alltid komma överens om arrangemangen med personalen. Under besöken följs noggranna regler om hygien och trygga avstånd. 

Hur vårdas patienter med luftvägsinfektion i Borgå?

Alla patienter i Borgå som har insjuknat i en allvarlig luftvägsinfektion kan kontakta telefonrådgivningen, vars personal styr patienten till fortsatta undersökningar vid behov.

  • 040 547 7764
  • 040 481 0344
  • 0400 608 556

Från telefonrådgivningen styrs patienter som behöver fortsatta undersökningar till mottagningen för luftvägsinfektioner, som fungerar endast med tidsbeställning.

Kom inte på plats utan att ringa först!

Infektionsläkaren kan ge patienten en remiss till coronavirustest, som görs vid en drive-in-testplats vid Näse hälsocentral. Testplatsens skötare bokar tiden och kontaktar patienten. Testplatsen betjänar hela Östnyland och tar emot patienter endast via läkare.

Enheten Wilhelmina vid Näse rehabiliteringscentral har omvandlats till en regional sjukhusavdelning för coronapatienter.

Hur fungerar biblioteken?

Under maj månad (13–30.5) kan man returnera material samt låna på förhand reserverat material på biblioteken i Borgå. Reservera materialet på förhand i nätbiblioteket (helle.finna.fi), per telefon på numret 0195202418 eller via e-post på adressen paakirjasto@porvoo.fi.

I maj är det ännu inte möjligt att vistas i bibliotekslokalerna eller använda bibliotekets övriga tjänster, såsom kunddatorer, kopiera, skanna, läsa tidningar eller studera. Meröppettiderna är inte heller ännu i bruk. ​

Bibliotekslokalerna öppnas i högre grad den 1 juni. Bibliotekets centraliserade kundbetjäning svarar i telefon och på e-post fr.o.m. ons 13.5: mån-tors kl. 9–19, fre 9–17, lör 9–15.

E-materialet kan användas dygnet runt i nätbiblioteket helle.finna.fi.​

 

Hur fungerar tandvården?

I huvudsak är icke brådskande tider till munhälsovården inhiberade till slutet av maj.

Det finns flera orsaker till att de icke brådskande tiderna avbokas. En del av apparaterna inom tandvården utsöndrar aerosoler i luften. Eftersom aerosoler sprider coronaviruset effektivt kan apparaterna inte användas. Munhälsovårdens personal har förflyttats till uppgifter som gäller coronaviruset. Dessutom följer vi den nationella instruktionen om att skyddsutrustning koncentreras till akut verksamhet.

Inom munhälsovården ordnas från och med 18.5 icke-brådskande nödvändig tandvård vid sidan av den brådskande vården. Det här omfattar uppföljning av rotbehandlingar, vård av kirurgiska remisspatienter, tandgranskningar för barn och unga samt tandreglering. Munhälsovården kontaktar de kunder som uppfyller kriterierna. På mottagningen följs noggranna hygienanvisningar. Personer som kommer till mottagningen bör vara helt friska, det vill säga de får inte ha haft symptom i luftvägarna inom de senaste två dygnen.

Den brådskande mottagningen fungerar fortfarande med tidsbeställning vid tandkliniken i Näse och för riskgrupper vid Lyceiparkens tandklinik. Den centraliserade tidsbeställningen har numret 019 520 4330.

Mer information om tandvård hittar du på munhälsovårdens webbsida.