Information om coronaviruset och bekämpning av det

När ska jag söka mig till coronavirustest?

Måttliga eller allvarliga symptom

Du måste alltid söka dig till coronavirustest ifall du har måttliga eller allvarliga symptom, som t.ex. feber, försämrat allmäntillstånd, hård hosta, andnöd, bröstsmärta, ont i magen eller kontinuerlig kräkning eller diarré.

Lindriga symptom

Som lindriga symtom anses snuva, halsont, förhöjd kroppstemperatur samt tillfällig kräkning eller diarré.

Du bör stanna hemma om du känner dig förkyld eller har lindriga symptom.

Coronavirustest behöver i regel inte tas av personer med lindriga symtom, om:

 • personen är fullt vaccinerad och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen
 • personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna
 • personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion för över 6 månader sedan och efter det har fått en dos coronavaccin.

Ändringen gäller inte personer som:

 • vet att de exponerats för coronaviruset
 • är arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, eller av boende eller personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre
 • Coronaguiden eller Omaolo eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • du är gravid
 • du tillhör en allvarlig riskgrupp för coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering.
 • tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion

Du kan du göra en symptombedömning i den nationella tjänsten Omaolo

Elektronisk tidsbeställning till coronatest 

Det snabbaste sättet att få tid till coronatest är att använda Coronaguiden. I tjänsten kan du själv boka tid till coronatest. För att boka tid behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. Man kan boka tid till coronatest i Coronaguiden även för barn.

Coronaguiden

Telefonlinjer för dem med coronasymptom samt bokning av coronatest

 • Telefonlinjer för personer med coronasymptom 040 547 7764 eller 040 481 0344.
 • Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.
 • Linjerna fungerar genom återuppringning. Ring en gång och vänta på att bli uppringd.
 • Efter symptombedömningen dirigeras du till coronatest eller infektionsmottagningen.
 • Kom inte till testet utan att ringa först.

Tänker du resa utomlands och behöver coronavirustest?

Om du reser från Finland till utlandet och behöver därför testa dig för coronaviruset, ska du boka tid för coronavirustest på en provtagningsplats inom den privata hälso- och sjukvården.  Dessa koronavirustester är avgiftsbelagda och ingen FPA-ersättning betalas ut för dem.

Kommer du från utlandet till Finland och omfattas inte av FPA-ersättning?

Du kan boka tid för coronavirustest i Finland via Finentry-tjänsten. Coronavirustestet i Finland är avgiftsfritt för dem som anländer till landet.

Coronatestplatser i Borgå

Tider till coronatest kan reservas till testplatserna vid HUSLAB eller Mehiläinen. Man behöver remiss och tidsreservering, så ring alltid rådgivningstelefonen först eller boka tid via Coronaguiden. 

HUSLAB Borgå sjukhus

 • Sjukhusvägen 2 (Vårberga sjukhus)
 • Testet tas i baracker på sjukhusets gård
 • Tester görs klockan 8-15

Mehiläinen Näse

 • Näse skolgata 2
 • Testet tas inomhus.
 • Tester tas må-sö, även kvällar och veckoslut samt helgdagar.

Under veckoslut och kvällar kan man reservera tid till provtagning via den elektroniska tidsbeställningen (Coronaguide) eller ringa till HNS -Jourhjälpen tfn 116 117. 

Testsvar

 • Testresultatet kommer inom 1-4 dagar.
 • Om resultatet är negativt (=normalt) får du ett textmeddelande.
 • Om resultatet är positivt, kontaktas du av en läkaren.
 • Resultaten registreras också på Mina Kanta-sidor: https://www.kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor

På webbplatsen Mincoronainfo.fi kan den som smittats av coronaviruset själv registrera eventuella exponerade personer och på så sätt påskynda smittspårarnas arbete.

Till den som smittats av coronaviruset skickas ett textmeddelande om ett positivt coronaprovsvar, där hen anvisas att meddela personer som kan ha exponerats i tjänsten MinCoronainfo.

Tjänsten används inom HUS område i alla kommuner utom Helsingfors.

Infektionsmottagningen 

 • Om situationen kräver tas koronapatienter emot på infektionsmottagningen.
 • Infektionsmottagningen ligger i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsovårdscentral.
 • Ingång via C-trappans trappuppgång, trapporna ner till bottenvåningen.
 • Följ säkerhetsinstruktionerna i trappuppgången: desinficera händerna noggrant och använd mun-nässkydd.

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.


Coronaläget i Borgå

THL upprätthåller en coronakarta dit uppgifterna förs in för de kommuner där över fem smittor konstaterats.

THL:s coronakarta

THL:s lägesrapport som uppdateras kontinuerligt


Regional och nationell information

THL 

HUS

Inrikesministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Statsrådet 

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket