Dessa kan även intressera dig

Indikatorerna i stadsstrategin

Det senaste utfallet av indikatorerna i stadsstrategin kan följas upp på stadens webbplats. Uppföljningsrapporten innehåller en översikt över de senaste utfallen av de indikatorer som beskriver stadsstrategins verksamhet. Rapporten uppdateras årligen.

I indikatorerna på grön botten på uppföljningsrapportens huvudsida framskrider man enligt målet i strategin och i indikatorerna på röd botten är man efter med målen. På huvudsidan kan man närmare ta del av vad varje indikator visar, utveckling, mål samt en lägesöversikt för 2020.

Stadsstrategi

Ta del av uppföljningsrapporten:

På svenska

På finska