Inbjudan till livsmedelsproducenter och jordbrukare i Borgå