Idrottsvagn

Reservering av idrotts-vagnen samt användningsregler 

Idrottsvagnen innehåller olika idrottsredskap som skolor och daghem gratis får låna.
Borgå idrottstjänster lånar idrottsvagnen gratis till daghem och skolor i Borgå.
Den som lånar vagnen är ansvarig för, att redskapen som finns i vagnen läggs tillbaks på sina egna platser och att man anmäler om något går sönder. Vagnen är givetvis på lånarens ansvar hela lånetiden. Om någonting försvinner eller söndras med flit, är lånaren ansvarig att skaffa nya redskap.
Det finns redskap för sommar- och vintertid (också skidutrustning och skridskor och hjälmar) både för grupper och enskilda utövare.

Vagnens storlek 

Bredd 1850mm, längd 4000mm, höjd 1600mm, sammanlagda massan är 1350kg.
För att flytta vagnen bör man ha körkort B eller BE.

B: Kombinationen får inte överskrida 3 500 kg och är planerad att frakta passageraren och högst 8 personer.
BE: Kombinationen, vars dragbils massa är 3500kg och kärrans massa är högst 3500kg.

Frågor om idrottsvagnen besvaras av specialidrottsinstruktör Chrstian Bremer kontaktuppgifter

Reservering av idrottsvagnen

Man reserverar idrottsvagnen via e-post till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi, en reservering i taget. 
Reserveraren kan själv sköta om transporten av vagnen, nycklarna avhämtas från idrotts-tjänsternas nya kansli, Yrkesvägen 1 (Practicum, f.d. EduPoli) dit nycklarna returneras genast efter att man returnerat vagnen.

Flyttning av vagnen 

Ifall man behöver hjälp med att flytta vagnen, kan man be om transporthjälp i samband med att man reserverar den. Flyttningen av vagnen sköts då av personer från Borgås arbetsverkstad. Ifall returneringsdagen är en fredag, bör flyttandet av vagnen ske före
kl. 12.00.

TIMMI-reserveringskalender kan man kolla reserveringssituationen av idrottsvagnen.