Dessa kan även intressera dig

Idrottsutredning

Idrottsutredningen ger information om hur invånarna utövar motion. I den utreds även den lokala idrottskulturen för att utveckla idrottsförhållandena och idrottsplatserna, samt den innehåller åtgärdsförslag utgående från utredningen. Utredningen gjordes av Urhes Oy, 2018.

Idrottsutredningen

Åtgärdsförslag för utveckling av idrottstjänsterna och idrottsförhållandena i Borgå, 2018

Bilagor

Idrottsutredning som gäller barn i daghems- och förskoleålder, sammandrag

Idrottsutredning som gäller skolelever, sammandrag

Idrottsutredning som gäller vuxna, sammandrag

Enkät till idrottsföreningarna i Borgå, sammandrag