Idrottstjänsternas höstlovsprogram 2020

Anmälningen börjar xx.x

Du kan börja anmäla dej till idrottstjänsternas höstlovsaktiviteter fr.o.m x.x. Anmälningslinken aktivieras då och du hittar dem i samband med presentationen av ifrågavarande verksamhet. Anmälningarna är bindande.

Avgifter

Deltagaravgiften varierar beroende på evenemangets längd och innehåll.
Avgiften ser du i samband med presentationen av verksamheten.
Vi bjuder också på gratis evenemang.

Förfrågningar idrottsinstruktör Päivi Häkkinen kontaktuppifter