Idrottstjänsternas prislista

Allmänna principer för uthyrning

I enlighet med Borgå stads förvaltningsstadga är det bildningsnämnden som fattar beslut om avgifter för Borgå stads idrottsplatser och tjänster.

Chefen för idrottstjänster fattar beslut om uthyrningen av och öppettider för idrottsplatser och –anläggningar samt friluftsområden som idrottsväsendet förvaltar.

Utbildningsväsendets dagsanvändning/gymnastiklektioner är avgiftsfria i de idrottsanläggningar som upprätthålls av idrottstjänsterna förutom följande:

  • skolornas simhallsbesök från och med sjätte besöket/läsår (5 avgiftsfria besök).
  • användning av Kokon ishall.

Alla reserverade match-, tävlings- eller övriga turer faktureras.

Annullering bör göras via e-post till idrottstjänsterna senast 7 dagar före i frågavarande reservering.

Prisgrupper

  • PG1 idrottsanvändning: privata, företag, grenförbund, utsocknes.
  • PG2 idrottsanvändning: registrerade föreningar i Borgå, skolorna i Borgå, Borgå stads interna.
  • PG3 idrottsanvändning: matcher (Registrerade föreningar i Borgå, skolorna i Borgå, Borgå stads interna).
  • PG4 inte idrottsanvändning: alla.

För övriga idrottsreserveringar (PG4) faktureras hyra per timme eller dygn, hyra som arrangören och idrottstjänster kommer överens om. Ifråga om tillställningar debiteras i huvudsak även städkostnaderna.

Chefen för idrottstjänster har beroende på evenemanget rätt att tillämpa prislistan.

Prisen/timme ifall inget annat nämns. Moms-procenten finns i tabellen eller vid produkten.