Idrottsprogram 2030 - idrott och motion med Borgåmått

Syftet med idrottsprogrammet är att dra upp riktlinjer för tyngdpunkterna i Borgå stads arbete med att främja motion och idrott och för centrala utvecklingsåtgärder under 2020-talet.

Idrottsprogrammet har gjorts i samarbete med invånarna. I beredningen av idrottsprogrammet deltog nästan 200 olika aktörer från stadens organisation, föreningar, skolor, daghem och företag i idrottsbranschen under åren 2018–2019.

Beredningsarbetet inleddes med en enkät riktad till invånare och föreningar. Det väsentligaste resultatet av enkäten var att även Borgåbor rör på sig alltför lite för sitt eget välmående. Det behövs ett nytt sätt att tänka och nya handlingsmodeller för att motion ska bli en del av vår allas vardag och välmående. Dessa lösningar presenteras i idrottsprogrammet.

Självständig motion främjas

Ett centralt mål i programmet är att stöda självständig motion och förbättra möjligheterna att motionera. Det innebär att man vid byggandet av idrottsplatser och i stadsplanering och planering av leder ser till att så många invånare som möjligt behändigt ska kunna dra nytta av olika motionsmöjligheter, oberoende av ålder eller rörelsehinder. 

Vid sidan av självständig motion måste det ändå finnas också ledd verksamhet för olika invånargrupper.

Samarbetet inom stadens organisation och mellan andra aktörer i Borgå bör förbättras ytterligare. Särskilt viktigt är ett bra samarbete med lokala föreningar.

Aktuella idrottsprojekt

- Byggande av Näse näridrottsplats börjar i juli

Förverkligade idrottsprojekt

- Idrottsvagnen har tagits i bruk
- Minikonditionstrappor vid Kokon siminrättning
- Förnyade kartor över friluftslederna (Haiko, Hammars, Kokon, Holken, Humla, Jonasbacken, Kerko)
- Virvik terrängcyklingrutt färdig i juli
- Utemotionsplats i Vårberga
- Näridrottsplatsen i Tolkis 
- Belysning  (köpcentret->Humla rutten) på friluftsleden i Vårberga (skidning/gång)
- Tilläggsbelysning på Humla friluftsled
- Konditionstrapporna vid Kokon slalomcentrum är färdiga