Dessa kan även intressera dig

Idrottsprogram

Idrottsprogram ger information om hur invånarna utövar motion. I den utreds även den lokala idrottskulturen för att utveckla idrottsförhållandena och idrottsplatserna, samt den innehåller åtgärdsförslag utgående från utredningen. Smartsport-osuuskunta har gjort programmet som grunder sig på olika utredningar samt intervjuer med olika grupper.

Idrott och motion med Borgåmått – idrottsprogram 2030