Idrottsplatser och anläggningar

Stadens idrottstjänster sköter över 200 idrottsplatser som ger goda möjligheter till motion året runt både inomhus och utomhus. Idrottsplatserna används också flitigt. Förutom simhallen är speciellt platserna för inomhussporter, bollplanerna och motionsspåren populära.

Stadsborna kan fritt och utan avgifter använda idrotts- och bollplanerna, om de inte är reserverade för skolornas eller föreningarnas ordinarie turer, tävlingar eller andra evenemang. Centralidrottsplan bör reserveras på förhand.

Från Timmi reserveringskalendern för idrottsanläggningar kan du se vilka olika idrottsplatser är lediga och går att reservera.

Anvisningar för reserveringen av idrottsanläggningar

Reserveringsblankett skickas per e-post till: liikunta.tilavaraus@porvoo.fi