Idrottsläger

Mor-/farförälder + barn läger 30.7–3.8

Lägret är INHIBERAT p.g.a. för få deltagare.

Plats: Kokonhallen kl. 9.30–15

Lägret är avsett för barn i ålder 4–5 eller äldre och för äldremor-/farfar i alla åldrar. I lägerprogrammet olika idrottsgrenar både inne och ute, tillsammans och skilt.

Deltagaravgiften 40 euro/vuxen, 10 euro/barn.

Fyll i samband med anmälningen i blanketten  där uppgifter om barnet, vårdnadshavare samt far-/morförälder frågas. Välj också rätt debiteringsalternativ för mor-/farförälderns del. Ifall flera barn deltar tillsammans med samma mor-/farförälder, bör uppgifterna fyllas i skilt för vardera barnens del.


Idrottsläger 6–8.8

Plats: Kokonhallen kl. 9.30–15

Lägret är avsett för 7–10-åriga skolelever. I lägerprogrammet bl.a. fotboll, innebandy, tennis och orientering.

Deltagaraviften 40 euro inkluderar lägerprogram och lunch.  Avgiften faktureras.

Deltagarna, 25 barn, antas i anmälningsordning.

Anmäl dej till idrottsläger

Tfn 040 566 1049, Päivi Häkkinen