Idrottsföreningarna är till största delen nöjda med idrottsförhållandena