Idrott och friluftsliv

Inonhusmotionslokaler och simhallen öppnas 1.2

Borgå stads info 28.1.22


Idrottstjänsternas distansjumpor börjar

Distansjumporna börjar vecka 5.
Det bjuds på jumpor för seniorer samt för personer i arbetsålder. Jumporna är gratis och man behöver inte förhands anmäla sig.
Man kan delta i jumporna via dator, tablett eller smart telefon. I apparaterna bör finnas ett nätverk. Ljudet och bildens kvalité inverkar på hur bra mottagarens apparat och nätverk fungerar.
Jumpornas länk publiceras samma dag som jumporna hålles. Till grupperna är det bra att ansluta sig 5 – 10 minuter före den börjar.
Vi fortsätter med distans jumporna ifall att restriktionerna fortsätter efter 7.2.

Jumpor för seniorer:

Må 31.1 kl 14 – 14.45 kroppsvård (länk till jumpan)
Ons 2.2 kl 14 – 14.45 hälsojumpa (länk till jumpan)
mån 7.2 kl 14 – 14.45 kroppsvård (länk till jumpan)

Jumpa för arbetsålder:

Mån 31.1 kl 18 – 19 jumpamix (länk till jumpan)
Ons 2.2 kl 18 – 19 kroppsvård
Mån 7.2 kl 18 – 19 jumpamix (länk till jumpan)


Mångsidig trevlig verksamhet för skolelever och familjer på sportlovet

På sportlovet den 21–27 februari är det trevligt att semestra och vila upp sig men också att träffa kompisar inom fritidssysselsättning eller att prova på något helt nytt. Borgå stad erbjuder aktiviteter för skolelever i alla åldrar och för barnfamiljer.

Sportlovsaktiviteterna ordnas av Borgå stads kultur- och fritidstjänster med samarbetspartners. Programmet ordnas hälsosäkert och med beaktande av aktuella coronarestriktioner och -rekommendationer.

En del av aktiviteterna är avgiftsbelagda och en del avgiftsfria. En del av verksamheten kräver förhandsanmälan. Anmälningen börjar tisdagen den 1 februari klockan 9.  På sidan finns också närmare klockslag och annan information om evenemangen.

Anmäla dig till sportlovsverksamhet


Kurs i skidning för seniorer i februari

Idrottstjänsterna ordnar en skidkurs för seniorer i Kokon (plan bakom Aurorahallen) tisdagar 1.2, 8.2 och 15.2 kl. 14–15. På kursen tränar vi traditionell skidteknik. Det är också möjligt att pröva snöskovandring.
Kursen är gratis och ingen förhandsanmälning behövs.


Skidspåren är stängda med undantag förstsnöspår

Konstsnöspåret är den ända skidspår i Borgå som man kan skida på.
De övriga spåren är mycket isiga och delvist utan snö. Man bör undvika att röra sig på dessa.

Det finns färdig ett 1.9 kilometer långt förstasnö spår både för traditionell och skrinnstil. Man kan starta till spåret från parkeringsplatsen mellan Uusimaa-arenan och häststallet.

MSki-spårservice

Skidstadion

Skidstadion finns bakom Aurora-hallen. Spåren passar bra för familjens minsta.


Ledda motionsgrupper, kurser och evenemang på våren 2022

OBS!
Pga av corona, kan vi tyvärr inte starta ledda grupper för vuxna i inomhusmotionslokaler (t om föräldra-barn grupper) veckan 2.
Vi anmälar deltagarna när grupper startar på nytt.

Anmälning till kurserna och motionsgrupperna börjar fr.o.m. 4.1 kl.9.

Anmälning till motionsgrupper
Anmälning till kurser
Bekanta dig med evenemang för familjer
Bekanta dig med kurser/evenemang för specialgrupper och anmäla dig medBarnens idrottsvärld-evenemang är inhiberade

Barnens Idrottsvärld (Kokon), barnens mini-idrottsvärld (Vårberga) är inhiberade för till 30.1.22.


Ut och skrinna

Skolorna, daghemmen och övriga som vill skrinna kan dagtid använda konstisplanerna. På stora konstisen finns skrinnstöd som nybörjare kan låna för att kunna njuta av att skrinna.
Öppethållstider samt turer för allmänheten i stora konstisen, rinken och även Näse konstisen kan man kolla upp via TIMMI-kalender 
Närmare information fås av förman för idrottsanläggningar Max Roos tfn 040 358 6961.

Naturisplaner

I Grännäs, Illby, Hammars, Hindhår, Tolkis, Vårberga, Kerko, Kullo, Huktis, Gammelgård och Pepot plan kan man skrinna.


Beväringstjänst på kommande?

Obs!
Kursen på paus p.g.a. coronabegränsningar. Kursen startar igen sen begränsningar tillåter.

Borgå idrottstjänster erbjuder alla blivande beväringar en möjlighet att förbättra sin kondition innan tjänstgöringen börjar. Alla kurser är så kallade lågtröskelgrupper, i var alla deltagare har möjlighet att höja på sin grundkondition och få tips om hur man motionerar på egen hand.

Bekanta dig med kurserna och anmäla dig
(Obs! Anmälningen är inte möjligt just nu. Vi Informerar sen verksamheten startar igen)

Mera information om kurserna ger specialidrottsinstruktör Christian Bremer kontaktuppgifter