Idrott och friluftsliv

Årets idrottspris går till Sara Kuivisto

Bildningsnämnden beviljade på sitt möte 13.12 Årets Idrottspris 2018 till medeldistanslöpare Sara Kuivisto. Sara representerar Borgå Akilles.


Allmäntider på stora konstisbanan och i Kokon ishall

Kolla tiderna som reserverats för allmänheten i Timmi-kalendern

allmäntider i Kokon ishall 2018-19

allmäntider på stora konstisplanen 2018-19

allmäntider i konstisrinken 2018-19


Barnens Idrottsvärld och mini-idrottsvärlden

Barnens Idrottsvärld, som är mycket populär speciellt bland småbarnsfamiljer ordnas söndagar kl. 10-12 i Kokonhallen.

Bekanta dig också med barnens mini-idrottsvärld som ordnas i Vårberga i Kantele-huset tisdagar, torsdagar och fredagar.

Läs mera

Tilläggsinformation idrottsinstruktör Miia Heikkilä kontaktuppgifter


Vi jumpar också på julpausen

Idrottstjänterna ordnar jumpor också på julpausen.

Läs mera