Idrott och friluftsliv

Anmälning till vårens simskolor i december

I Borgå simhall arrangeras under våren 2020 simskolor på olika nivåer för barn och vuxna. Anmälningen till simskolorna börjar på internet enligt följande:

  • mån 9.12 kl. 12 anmälning till 5–6-åringarnas simskolor 
  • tis 10.12 kl. 12 till simskolor för barn i skolålder, vuxen-barngrupper och vuxnas grupper.

Tilläggsuppgifter om simskolegrupper och tider


Stora konstisbanan har öppnats

För allmänheten har reserverats rikligt med turer.
Den normala turfördelningen på planen träder ikraft fr.o.m. mån. 18.11.

Kolla tiderna på Timmi-kalendern 


Jumpor under julpausen...

Bekanta dig med juljumpor


Byggarbeten på Holken rutten

Idrottstjänsterna utför byggarbeten på Holken rutten.
Holken rutten är avstängd enligt kartan. Man kommer inte från Humla-rutten till Holken vindskyddet eller tvärtom, rutten är alltså helt stängd. Området är arbetsplats under tiden 15.10–31.12 2019

Kartan


Nya kartor över friluftleder är färdiga

Nya kartor över 9 friluftsleder i Borgå har blivit färdiga. Kartor finns från Hammars, Haiko, Kokon, Humla, Vårberga, Holken och Kerko.
Färdigt tryckta kartor finns att fås bl.a. från Kompassen, Kokonhallen och idrottsbyrån. Kartorna är gratis.
Man kan även själv printa ut kartorna här.


Barnens idrottsvärld

Barnens mini-idrottsvärld i Kantele-huset (Vårverga skola) och idrottsvärlden söndagar i Kokonhallen.  

Se närmare information Barnens idrottsvärld