Idrott och friluftsliv

Idrottens eget Instagram 

Idrottstjänternas eget Instagram har öppnats i början av januari.

Träningstips på Instagram

Träningstips och videon och annat aktuellt hittar du på idrottstjänsternas Instagram under namnet liikuntapalvelutporvoo. Välkomna med och jumpa
och röra på er tillsammans med oss!


Kom och skida till Kokon 

Idrottsplatsskötarna jobbar flitigt och spårbottnarna och skidspåren förbättras hela tiden.
Den aktuella skidspårsituationen kan du se på MSki.

Också ut och skrinna..

Följande av idrottstjänterna upprätthållna naturisplaner har tagits ibruk:

 • Vårberga
 • Kvarnbacken
 • Hammars (rink)
 • Tolkis (rink)
 • Peipot (skolans plan)
 • Hindhår
 • Kullo
 • Kerko (rink)
 • Gammelgård (rink)
 • Grännäs (rink)
 • Estbacka
 • Huktis

Borgå stads idrottstjänster är tacksamma för all utomstående hjälp och därmed
har vi kunnat öppna en stor del av isplanerna trots otjänlig väderlek.
Övriga naturisplaner som påbörjats, är Illby (rink) och Estbacka isplan
Vissa mindre isplaner i byarna har även spolats med talko anda.


Idrottens vårbroschyr

Bekanta dig med vårens-21 utbud.

I samband med medborgarinstitutets vårbroschyr, som delades ut till alla hushåll i Borgå mellan jul och nyår, hittar du idrottstjänsternas infosidor om vårens nya motionsgrupper samt andra aktiviteter.
Anmälning till de grupper där det finns lediga platser samt till alla nya grupper börjar mån. 4.1 kl. 9.00.

Anmäl dig här

Anmäl dig til vårens nya kurser

Bekanta dig med vårens idrottsevenemang


Idrottsplatser som är öppna

Stora konstisen vid bollplanen samt bollplanens rink

Konstisen vid Näse näridrottsplats

 • under skoldagar står planen till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande kl.  8-15
 • planen står till stadsbornas förfogande dagligen kl. 8-22
 • tid för isskötsel har reserverats mellan kl. 7-8 och  l. 15-16. Under isskötseln får planen inte användas.

Konstgräsplanerna

 • de tider som reserverats för träningsturer syns i Timmi-reserveringskalendern
 • övriga tider står planerna till stadsbornas förfogande

Planerna är öppna och belysningen är tänd enligt följande:

 • Kokon konstgräs kl. 7.45-22 alla dagar
 • Kvarnbackens konstgräs vardagar kl. 8-22 och veckoslut kl. 8-21
 • Tolkis konstgräs kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg
 • Rinken vid Tolkis näridrottsplats kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg

Motions- och friluftslederna kan användas.
Konditionstrapporna kan användas (väderleksreservation/ inget vinterunderhåll/stängda under vintersäsongen).
Utemotionsplatserna och näridrottsplatserna kan användas.


Coronarestriktioner i Borgå 30.11 - 31.1.2021

Simhallen

Simhallen är stängd för alla användare 30.11 20- 31.1.21

Idrottssalar och idrottsplatser utomhus

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna gruppen på turer som tidigare beviljats. Nya turer ges inte efter bokningssituationen 26.11. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus, så som konstisen och de övriga isbanorna, kan utanför barns och ungas hobbyverksamhet användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas.
Alla omklädningsrum, toaletter och servicebyggnaderna är stängda. Skolornas gymnastiklektioner ordnas utomhus och i skolornas egna lokaler, inte i övriga idrottssalar inomhus.

Friluftsområdena, såsom näridrottsplatserna, friluftslederna och naturstigarna kan användas av alla, också motionsredskapen utomhus. Vinterbadplatsen i Kokon kan användas men omklädningsrummen är stängda. Friluftsstugorna är stängda.

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar


Jumpa och motionera på egen hand

Ut i skidspåren! Den aktuella skidspårsituationen kan du se på MSki

Sommarens populära parkjumpor finns ännu på YouTube. Du kan gå in och välja den jumpa som passar dig bäst och och jumpa då det passar dig själv bäst.

Sommarens parkjumpor

Idrottstjänsterna har också samlat tips på motionsaktiviteter såväl inomhus som ute.
Vi hoppas att du får tips om hur du och din familj kan vara aktiva trots rådande omständigheter.

Titta vad det finns bakom länkarna