Idrott och friluftsliv

Deltagaravgifterna i ledda motionsgrupper och innebandyserien returneras

Ny ansökningsomgång fram till den 8.8 2021. 
Se närmare information


Kokon förstasnöspår har börjat byggas, begränsar ställvis användningen av motionsslingan

Byggandet av ett förstasnöspår i samband med Kokon idrottscentrum inleddes förra vecka med skogsröjning. Arbetet fortsätter med jordbyggnadsarbeten och installation av ett snökanonsystem.
Allt beräknas vara färdigt före början av november.
Förstasnöspåret anläggs utmed den befintliga motionsslingan. Byggnadsarbetena begränsar användningen av motionsslingan i Kokon. En del av slingan måste hållas avstängd.
– Vi stänger av endast de avsnitt som vi måste, för att minimera olägenheten för användarna av motionsslingan. Vi kommer inte att hålla hela rutten avstängd samtidigt. I stället stänger vi av skilda avsnitt allteftersom arbetena framskrider, berättar idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen
De aktuella avsnitten kommer att märkas ut i terrängen på ett synligt sätt med stängsel och band. Områden som märkts ut som avstängda får man inte vistas i. Arbetsområde
Förstasnöspåret byggs till en skidstadion bakom Aurorahallen. Där börjar spåret med en raksträcka mot ridmanegen, gör en liten slinga runt backen och vänder tillbaka mot skidstadion (ca 500 m). Sedan stiger spåret till backkrönet (ca 300 m), i riktning mot skidcentrumet. På backen leder spåret mot friluftsbadet (ca 200 m) och sedan tillbaka till skidstadion (ca 500 m).
Ruttens totala längd är cirka 1,5 km.

Projektets totala kostnader är uppskattningsvis 215 000 euro. Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljade i juni 60 000 euro för projektet.


Ledda motionsgrupper, kurser osv. 2021-22

Anmälning till grupperna, kurser osv börjar fr.o.m. måndag 16 augusti kl. 9.
Ifall du har inte möjlighet att anmäla dig via internet kan du göra det på platsen i stadens servicekontor Kompassen (mån.-fre. kl. 9-15), Krämartorget.

Idrottsbroschyr 2021-22
Idrottsbroschyren för läsåret 2021-2022 delas ut till hushållen i Borgå under vecka 31.

Läs mera om anmälningen, avgifter osv. och anmäla dig
Bekanta dig med kurser, intron samt utfärder och anmäla dig


Parkjumporna har startat

Jumporna hålls med väderleksreservation. Vid regn hålls ingen jumpa.
Deltagande är avgiftsfritt. Jumporna passar alla åldersgrupper och konditionsnivåer, kvinnor och män. Varierande ledare i jumporna.
På grund av coronan bör deltagarna iakta god handhygien och säkerhetsavstånd under jumpan. Till jumpan kommer man frisk och efter jumpan avlägsnar man sig från området omedelbart. På Anäs gräsplan finns märkta platser för deltagarna.

Under tiden 7.6. - 26.8 hålls parkjumpor på både Ånäs gräsplan och Kokon konstgräs.  Teman för jumpaorna är lätt parkjumpa, parkjumpa, balance och kettlebell. En del av jumporna live streamas (3 jumpor/vecka).

Linken till livestreaming 

Parkjumpainspelningarna hittar du här

Noggrann


Kompispromenaderna fortsätter igen 9.8

Kompispromenaderna far på sommarpaus och fortsätter igen i augustii.

  • måndagar kl. 10 start från Kokonhallen
  • torsdagar kl. 10 start från August Eklöfsparken

Kom med och ta också din kompis med på promenad!
Du kan delta då det passar just för dej själv. Deltagarna bestämmer själva farten och sträckan, en idrottsinstruktör följer med.
Vi följer coronarestriktioner - använd gärna ansikstsmask. 
Ingen förhandsanmälning eller deltagaravgift!

Tilläggsinformation ger Päivi Häkkinen kontaktuppgifter


Mångsidiga sommaraktiviteter för skolelever och familjer

Idrottstjänster erbjuder mångsidiga aktiviteter igen under barns och ungas sommarlov.
Närmare uppgifter om sommarverksamhet finns i samband med beskrivningen av evenemangen.
Tilläggsuppgifter ger idrottsinstruktör Päivi Häkkinen  kontaktuppgifter

Bekanta och anmäla dig till sommarverksamhet


Coronarestriktionerna fortsätter tills vidare

Simhallen

Simhallen är stängd för allmänheten. 
Borgå simhall öppnas för allmänheten 26.7.2021 kl. 6.15. Simhallen är öppen mån.-fre. kl. 6.15-21. Kassan stängs en timme tidigare.
Lör.-sön. 31.7-1.8 och 7-8.8 är simhallen ännu stängd.

Rekommendationer och begränsningar