Idrott och friluftsliv

Tennisplanerna i Tolkis har öppnats

Tennisplanerna (konstgräs) på Tolkis näridrottsområde har öppnats. Det är gratis att spela där.
Avgiftsbelagda spelturer kan reserveras per e-post liikunta.tilavaraus@porvoo.fi
Speltid på planerna är max. 1 timme och turbyte vid jämna klockslag.


Kokon konditionstrappor öhar öppnats

Konditionstrapporna är öppna igen för motionärerna fr.o.m. 14.4 kl. 9.


Kom till oss på jobb!

Idrottstjänsterna söker också en idrottskoordinator (tidigare idrottssekreterare) fr.o.m. 15.5 eller enligt överenskommelse. Läs mera om idrottskoordinatorns mångsidiga arbetsuppgifter på KuntaRekry. Om du vill jobba med oss, lämna in din ansökan senast 24.4 kl. 14 genom att trycka på  Sök Nu!-knappen på KuntaRekry.

Ansökningstiden för idrottsplatsskötarjobbet gick ut 13.4 kl. 12.


Återbetalning av deltagaravgifter i de ledda idrotts- och motionsgrupperna samt i bolagssählyserien

De av idrottstjänsterna arrangerade ledda idrotts- och motionsgrupperna 2020-21 inhiberades i månadsskiftet november-december p.g.a. coronan.
Man kan nu ansöka om, att en del (60%) av de erlagda deltagaravgifterna återbetalas till deltagarna. NOTERA! Återbetalning kan dock inte ske om kursavgiften har betalats med en motions- eller fritidssedel eller genom utnyttjande av en förmån som hänför sig till en studiesedel eller ett motions- och kulturpass. Summor mindre än 10€ återbetals inte.
Öppna linken nedan och fyll i blanketten senast 2.5 med dina personuppgifter, kontonummer samt i vilka grupper (gruppens namn, plats och tid) du deltagit i.
Tryck till sist SÄND-knappen.

Bolagssählyserien kunde inte heller arrangeras p.g.a. coronan. Därför kan de lag, som betalt deltagaravgiften (100€) anhålla om att avgiften returneras.
Öppna linken nedan och fyll i blanketten senast 2.5 och tryck till sist SÄND-knappen.

Meddela information här


Begränsad användning av Haiko konditionsrutten från och med den 15.3.2021

Borgå stad har påbörjat byggnadsarbeten på Haiko konditionsrutten vid Haikodammens område, byggnadsarbetet gäller vägbädden och flyttande av konditionsrutten.
Arbetet berör området som är utmärkt på kartan som finns som bilaga, vistelse på konditionsrutten är begränsad och man bör i akta varsamhet och följa alla restriktioner.
Skidspåret på konditionsrutten upprätthålls inte mera denna säsong.


En del av Kerko konditionsbana är stängd

P.g.a. skogsarbete är en del av konditonsbanan stängd 15.3-11.4.21 karta
Tilläggsuppgifter idrottsplatsmästare  Pasi Liitiäinen


Skidspår, konstis och turer för allmänheten i ishallen

Skidspåren är stängda för den här vinterna.

Konstisbanorna och naturisplanerna är stängda.

I ishallen tränar endast föreningarnas juniorgrupper, allmänturerna är inhiberade.


Träningstips på idrottstjänstenas Instagram 

Träningstips och -videon och annat aktuellt hittar du på idrottstjänsternas egna Instagram under namnet liikuntapalvelutporvoo. Välkomna med och jumpa
och röra på er tillsammans med oss! Följ oss!

Sommarens populära parkjumpor finns ännu på YouTube. Gå in och välja den jumpa som passar dig bäst och jumpa då du har tid. Sommarens parkjumpor

Idrottstjänsterna har också samlat tips på motionsaktiviteter såväl inomhus som ute.
Vi hoppas att du får tips om hur du och din familj kan vara aktiva trots rådande omständigheter.
Titta vad det finns bakom länkarna


Idrottsplatser som är öppna

Konstgräsplanerna

  • de tider som reserverats för träningsturer syns i Timmi-reserveringskalendern
  • övriga tider står planerna till stadsbornas förfogande

Planerna är öppna och belysningen är tänd enligt följande:

  • Kokon konstgräs kl. 7.45-22 alla dagar
  • Kvarnbackens konstgräs vardagar kl. 8-22 och veckoslut kl. 8-21
  • Tolkis konstgräs kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg

Motions- och friluftslederna kan användas.
Konditionstrapporna öppnas 14.4 kl. 9.
Utemotionsplatserna och näridrottsplatserna kan användas.


Coronarestriktionerna fortsätter tills vidare

Ledda idrotts- och motionsgrupper

P.g.a. av coronarestriktionerna är alla av idrotstjänsterna anordnade ledda idrotts- och motionsgrupper inställda för resen av säsongen. Vi kommer att vara i kontakt med de deltagare som anmält sig till de olika grupperna.

Simhallen

Simhallen är stängd för allmänheten. I simhallen kan man ordna träningar och simskolor för personer under 12 år i grupper under 10 personer. Simhallen får fortfarande användas av elever i årskurs 1–5 för skolsimning som ingår i läroplanen.

Gymnastiksalar och idrottsplatser utomhus

Inomhus kan hobbyverksamhet för personer födda år 2008 eller senare ordnas för grupper under 10 personer.

Se på sidan Redommendationer och begränsningar

Idrottssalar och idrottsplatser utomhus

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna träningsgruppen. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus kan fritt användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas.
Alla omklädningsrum, toaletter och servicebyggnaderna är stängda. Skolornas gymnastiklektioner ordnas utomhus och i skolornas egna lokaler, inte i övriga idrottssalar inomhus.

Friluftsområdena, näridrottsplatserna, friluftslederna, skidspåren och naturstigarna kan användas av alla, likaså motionsredskapen utomhus. Vinterbadplatsen i Kokon kan användas men omklädningsrum är stängda. Friluftsstugorna är stängda.

Tränings- och tävlingsmöjligheterna för tävlings- och toppidrott se Kilpa- ja huippu-urheilu

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar