Idrott och friluftsliv

Borgånejdens motionsorientering 

Läs mera


Majmånadens avgiftsfria jumpor i Kokonhallen och idrottshallen!

Läs mera


Idrottstjänsternas sommarverksamhet 2019

Anmälningen till idrottstjänsternas verksamheter inleds den 26.3. kl. 9.00.

Läs mera


Barnens Idrottsvärld och mini-idrottsvärlden

Barnens Idrottsvärld, som är mycket populär speciellt bland småbarnsfamiljer startar igen 6.1.19 i Kokonhallen och 8.1.19 i Vårberga. Ingen idrottsvärld i Kokonhallen 24.3 och 21.4.

Läs mera

Tilläggsinformation idrottsinstruktör Miia Heikkilä kontaktuppgifter


Motion för specialgrupper

Idrottstjänsterna ordnar också olika motionsevenenmang för specialgrupper under våren.

Läs mera


Familjemotionsträffar 2019

Roligt för hela familjen! Vi rör på oss tillsammans under vintern och våren och bekantar oss med olika idrottsformer.

Läs mera


Ändringar i Borgå stads fiskestadgar från början av april

Området från Gamla bron i Borgå å till stenbron på Svinö (Lotsudden) ändras den 1 april 2019 till ett område där det krävs specialfisketillstånd. 

Fiskestadgar