MiniKultis Idrott


Idrottsvagnen

Daghemmen och skolorna har möjlighet att gratis låna idrottstjänsternas idrottsvagn. Vagnen är en släpvagn modell "skåpbil" som är fylld med olika idrottsredskap. Innehållet varierar beroende på årstiden. Under vintern finns det bl.a. c. 25 par skidor+stavar, skidkängor i olika storlekar (passar till SNS-bindningar) samt några par snöskor. Dessutom finns det c. 25 par konståknings- och ishoceyskridsskor + hjälmar.
Reserverings- och transportönskemål skickas till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi.
Även transport av vagnen är gratis.
Närmare information fås av Christian Bremer, tfn 0400 944 096.


Undervisning i skridskoåkning för daghembarn

Idrottstjänsterna erbjuder åtminstone under januari månad idrottsinstruktörshjälp att lära barn (4-6 år) att skrinna. Undervisningen pågår 30 min/gång på isplanen som ligger nära daghemmet (kl. 9-11 och 14-15.30). Verksamheten är gratis för daghemmen.

Daghemmets personal hämtar barnen till isplanen och idrottsinstruktörerna hjälper till att sätta på och snöra skridskorna tillsammans med daghemspersonalen. Vid behov delas barnen in i nivågrupper. Vid behov används även skrinnstöd, som lånas från Näse isplan eller stora konstisen. Daghemspersonalen hjälper vid behov barnen på isen (man behöver inte ha skridskor men helst nog skor med isdubbar).

Barnen behöver ta med sig skridskor, hjälm (inte cykelhjälm) samt ett gott humör. Idrottsinstruktörssresurerna är begränsade, varför vi ber daghemmen att meddela sina tid- och platsönskemål jämte alternativ till pilvi.ryynanen@porvoo.fi

Idrottstjänsterna har en del skridskor att låna, meddela samtidigt vilka storleks skridskor (ishockey- eller konståkningsskrinnor) ni önskar låna.


Idrottsplatser och -lokaler i anslutning till daghem

Idrottstjänsterna bygger och upprätthåller idrotts- och motionsplatser där också små barn kan utöva motion. Näridrottsplatser, badstränder, isplaner och -hallar, skidspår, simhallen, skateboardparken, Pump Track-banan, idrottsplaner, friluftsleder, motionsslingor mm.

Den nya konstisbanan i Näse mellan AE-skolan och Strömborgska skolan är helt och hållet reserverad för skolor, daghem och allmänn skrinning förutom de tider (kl. 7-8 samt 15-16) då isen underhålls.
Övriga årstider är platsen en mångsidig näridrottsplats.


Motionsnalle + kontakthäfte för förskoleelever

Alla förskolegrupper får ett mjukisdjur (=motionnalle) och ett häfte. Varje förskoleelev får i tur och ordning ta hem både nallen och häftet för en veckas tid. Under veckan antecknar familjen i häftet alla familjens motionsaktiviteter som barnet har deltagit i. Nallen följer förstås också med. Följande vecka flyttar nallen och häftet till en annan familj.
MotionNallen har corona-ledigt tillsvidare.


Barnens Idrottsvärld-verksamheten

Barnens Idrottsvärld  i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3)

Verksamheten inleds genast då corona-situationen det medger.

För 1-10-åringar. Fartfylld och fri lek med idrottsredskap söndagar kl. 10-12.
Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn bör ha egen vårdnadshavare med som ansvarar för barnet under hela tiden i idrottsvärlden. Ingen förhandsanmälning. Deltagaravgift 2 €/barn/gång, barn under 1 år gratis.

Mini idrottsvärlden i Kantelehuset (Vårberga, Sampovägen 3)

Fartfylld och fri lek med idrottsredskap 3 gånger/vecka. Verksamheten inleds genast då corona-situationen det medger.
Verksamheten är övervakad men inte ledd. Varje barn bör ha egen vårdnadshavare med som ansvarar för barnet under hela tiden i idrottsvärlden. Ingen förhandsanmälning. Deltagande är gratis.

  • tisdagar kl. 9.00–10.30,för barn under skolålder (C-salen)
  • torsdagar kl. 9.30–11, för barn under skolålder (C-salen)
  • fredagar kl. 16.30–18.30, för 0–10-åringar  (B-salen)

Simhallsbesök

Verksamheten inleds genast då corona-situationen det medger.

Daghems- och förskolegrupper kan avgiftsfritt komma och simma till Borgå simhall (bör bokas på förhand). Möjlighet även till avgiftsbelagd simundervisning. 

Verksamheten inleds genast då corona-situationen det medger.


Närmare information om idrottsverksamheten för barn under skolåldern fås av idrottsinstruktör Miia Heikkilä kontaktuppgifter och av idrottsinstruktör Päivi Häkkien kontaktuppgifter.

Borgå idrottstjänster