MiniKultis Idrott


Idrottsvagnen

Daghemmen har möjlighet att gratis låna idrottstjänsternas idrottsvagn, som är fylld med olika idrottsredskap. Innehållet varierar beroende på årstiden.
Reserverings- och transportönskemål skickas till liikunta.tilavaraus@porvoo.fi.
Närmare information fås av Christian Bremer, tfn 0400 944 096.


Idrottsplatser och -lokaler i anslutning till daghem

På de idrottstjänsternas upprätthållna idrotts- och isplaner, näridrottsplatser och skidspår kan också små barn utöva motion.
Alla kan fritt använda idrottsplatser om de inte är reserverade för ordinarie turer, tävlingar eller andra evenemang.


Simhallsbesök

Förskolegrupper kan avgiftsfritt besöka Borgå simhall 1-2 ggr/år. Reserveringar bör göras på förhand.
På besöket bekantar man sig med simhallen och simningens grunder med simläraren. Undervisningen är gratis för daghem.
Kultis-transporter är möjligt att använda till besöket på läsår 2021–2022.
Förfrågningar och reserveringar: simlärare Pilvi Ryynänen, tfn 040 559 3938, pilvi.ryynanen@porvoo.fi


Undervisning i skridskoåkning och skidning för daghembarn

Idrottstjänsterna erbjuder på vintermånader (torsdagar och fredagar) idrottsinstruktörshjälp att lära barn (4–6 år) att skrinna och skida. Undervisningen pågår 30 min/gång.
Undervisning i skidning hålls på Kokon förstasnöspår eller nära daghemmet. Undervisning i skridskoåkning kan hållas på bollplan, Näse konstis, i Kokon ishallar eller på isplan som ligger nära daghemmet.
Verksamheten är gratis för daghemmen.
Förfrågningar idrottsinstruktör Päivi Häkkinen, tfn 040 566 1049, paivi.hakkinen@porvoo.fi