Idrott och friluftsliv

Kokon ishall är stängd tills vidare

I samband med en rutinkontroll märkte man på tisdagskvällen i ishallen i Kokon en eventuell insjunkning i en balk. Insjunkningen är uppskattningsvis några centimeter. Läget är ändå oroväckande eftersom orsaken till insjunkningen inte kunde lokaliseras med en ungefärlig kontroll.

Träningsturerna i ishallen har inställts tills vidare av säkerhetsskäl.
Beslut om eventuella fortsatta åtgärder fattas efter sakkunnigutlåtandet.

Fr.o.m. nästa vecka finns det mer träningsturer på veckosluten i ungdomsishallen.


Idrottsinstruktörerna i farten

P.g.a. coronan är det paus i en del av idrottstjänsternas verksamhet och därför riktar idrottsinstruktörerna sina kunskaper och energi till att ordna idrottsverksamhet för förskole- och dagisbarnen. Barnen har ända från januari fått njuta av lära sig både skida och skrinna.
Via nedanstående länkar kan du se, vad allt roligt händer under idrottsstunderna.

Porvoon liikunnanohjaajilla mieluisa työ opastaa päiväkotilaisia talviliikunnan ihmeelliseen maailmaan (Uusimaa-tidning 11.2.2021)

Många Borgåbarn får extra skid- och skridskoundervisning i år (Yle Svanka videon)


Träningstips på idrottstjänstenas Instagram 

Träningstips och -videon och annat aktuellt hittar du på idrottstjänsternas egna Instagram under namnet liikuntapalvelutporvoo. Välkomna med och jumpa
och röra på er tillsammans med oss! Följ oss!


Program för skoleleverna under sportlovet

Även i år har man planerat sportlovsprogram för skolelever under tiden 22–28 februari.Verksamheten ordnas inom ramen för de ikraftvarande coronarestriktionerna. Rådande coronarestriktioner och -anvisningar beaktas noggrant i all verksamhet.
Anmälan till sportlovsaktiviteter som ordnasidrottstjänsterna börjar tisdag 9.2 kl. 9.00. Anmälningslänkarna, som finns invid respektive aktivitet, öppnas då. Anmälan är bindande.

Ta del av utbudet och anmäl dig på.


Kom och skida till Kokon 

Idrottsplatsskötarna jobbar flitigt och skidspåren förbättras hela tiden och nya spår dras upp. Den aktuella skidspårsituationen kan du se på MSki.

Också ut och skrinna..

Följande naturisplaner som upprätthålls av idrottstjänterna har tagits ibruk:

 • Vårberga
 • Kvarnbacken
 • Hammars (rink)
 • Tolkis (rink)
 • Peipot (skolans plan)
 • Hindhår
 • Kullo
 • Kerko (rink)
 • Gammelgård (rink)
 • Grännäs (rink)
 • Estbacka
 • Huktis

Borgå stads idrottstjänster är tacksamma för all utomstående hjälp och därför
har vi kunnat öppna en stor del av isplanerna.
Vissa mindre isplaner i byarna har även spolats på talko.


Idrottsplatser som är öppna

Stora konstisen vid bollplanen samt bollplanens rink

 • under skoldagar står planen till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande kl. 8-15. Omklädningsutrymmena är öppna för eleverna i samband med gymnastiklektionerna.
 • de tider som reserverats för träningsturer syns i
  Timmi-reserveringskalendern
 • tiderna för allmänheten samt för isskötsel syns i
  Timmi-reserveringskalendern

Konstisen vid Näse näridrottsplats

 • under skoldagar står planen till skolornas och småbarnspedagogikens förfogande kl.  8-15
 • planen står till stadsbornas förfogande dagligen kl. 8-22
 • tid för isskötsel har reserverats mellan kl. 7-8 och 15-16. Under isskötseln får planen av säkerhetsskäl inte användas.

Konstgräsplanerna

 • de tider som reserverats för träningsturer syns i Timmi-reserveringskalendern
 • övriga tider står planerna till stadsbornas förfogande

Planerna är öppna och belysningen är tänd enligt följande:

 • Kokon konstgräs kl. 7.45-22 alla dagar
 • Kvarnbackens konstgräs vardagar kl. 8-22 och veckoslut kl. 8-21
 • Tolkis konstgräs kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg
 • Rinken vid Tolkis näridrottsplats kl. 8-21.30, belysningen kan tändas genom att trycka på avbrytarknappen på servicebyggnadens vägg

Färdskridsskobana går runt Tolkis konstgräsbana.
Motions- och friluftslederna kan användas.
Konditionstrapporna kan användas (väderleksreservation/ inget vinterunderhåll/stängda under vintersäsongen).
Utemotionsplatserna och näridrottsplatserna kan användas.


Coronarestriktioner i Borgå 30.11 - 28.3.2021

Ledda idrotts- och motionsgrupper

P.g.a. av coronarestriktionerna är alla av idrotstjänsterna anordnade ledda idrotts- och motionsgrupper inställda för resen av säsongen. Vi kommer att vara i kontakt med de deltagare som anmält sig till de olika grupperna.

Simhallen

Simhallen är stängd för allmänheten. Fr.o.m. 8.2 kan man ordna träningar och simskolor för personer under 12 år i grupper under 10 personer. Simhallen får fortfarande användas av elever i årskurs 1–5 för skolsimning som ingår i läroplanen.

Gymnastiksalar och idrottsplatser utomhus från 8.2.2021

Inomhus kan hobbyverksamhet för personer under 12 år (födda år 2009 eller senare) ordnas för grupper under 10 personer.

Se på sidan Redommendationer och begränsningar

Idrottssalar och idrottsplatser utomhus fram till 28.3

Skolornas idrottssalar får användas endast av skolorna.

All hobbyverksamhet som staden ordnar inomhus avbryts, så som också hobbyverksamheten som ordnas utomhus för över 20-åriga. Träningsturerna för över 20-åringar på idrottsplatser utomhus inställs. Staden rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Hobbyverksamheten för under 20-åriga kan fortsätta utomhus men endast med den egna träningsgruppen. Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Idrottsplatserna utomhus, såsom konstisen och de övriga isbanorna, kan fritt användas av stadens invånare. Övervakningen på banorna ökas.
Alla omklädningsrum, toaletter och servicebyggnaderna är stängda. Skolornas gymnastiklektioner ordnas utomhus och i skolornas egna lokaler, inte i övriga idrottssalar inomhus.

Friluftsområdena, näridrottsplatserna, friluftslederna, skidspåren och naturstigarna kan användas av alla, likaså motionsredskapen utomhus. Vinterbadplatsen i Kokon kan användas. Friluftsstugorna är stängda.

Tränings- och tävlingsmöjligheterna för tävlings- och toppidrott se Kilpa- ja huippu-urheilu

Stadens övriga rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar


Jumpa och motionera på egen hand

Ut i skidspåren! Den aktuella skidspårsituationen kan du se på MSki

Sommarens populära parkjumpor finns ännu på YouTube. Du kan gå in och välja den jumpa som passar dig bäst och och jumpa då det passar dig själv bäst.

Sommarens parkjumpor

Idrottstjänsterna har också samlat tips på motionsaktiviteter såväl inomhus som ute.
Vi hoppas att du får tips om hur du och din familj kan vara aktiva trots rådande omständigheter.

Titta vad det finns bakom länkarna