Idrott och friluftsliv

Ändrade öppettider i simhallen i maj och på sommaren

Läs mera


Sommarens parkjumpor

Läs mera


Familjeutfärder till Äggskär med Sandra

Läs mera


Idrottstjänsternas sommarverksamhet 2019

Anmälningen till idrottstjänsternas verksamheter inleds den 26.3. kl. 9.00.

Läs mera


Motion för specialgrupper

Idrottstjänsterna ordnar också olika motionsevenenmang för specialgrupper under våren.

Läs mera


Ändringar i Borgå stads fiskestadgar från början av april

Området från Gamla bron i Borgå å till stenbron på Svinö (Lotsudden) ändras den 1 april 2019 till ett område där det krävs specialfisketillstånd. 

Fiskestadgar