Idrott och friluftsliv

Stora konstisen har öppnats

Väderleksförhållandena har varit så gynnsamma att frysningen av stora konstisbanan har lyckat bra och vi kan öppna planen för användning ti 23.11.
Tillsvidare är det endast stora planen som öppnas, frysningen fortsätter i rinken bredvid och på Näse näridrottsplatsens konstis.

Träningsturerna som reserverats för föreningarna träder i kraft 23.11. kl 16:00, samt också turerna som har reserverats för allmänheten.
Skolorna, daghemmen och övriga som vill skrinna kan dagtid använda planen. På planen finns skrinnstöd som nybörjare kan låna för att kunna njuta av att skrinna.

Öppethållstider samt turer för allmänheten i stora konstisen, rinken och även Näse konstisen kan man kolla upp via TIMMI-kalender 

Närmare information fås av förman för idrottsanläggningar Max Roos tfn 040 358 6961.


Snöarbetet på konstsnöspåret har börjat

Snöarbetet fortsätter så länge som kylan håller i sig. Det är förbjudet att röra sig på konditionsspåret då snöarbetet pågår.
Vi informerar närmare när man kan börja skida.


Kokon konditionstrappor och skateområde är stängda

Konditionstrapporna är stängda från och med den 22.11.2021 för vinterperioden.
De tas i bruk igen när slalomsäsongen är slut i mars - april 2022.

Också skateområdet är stängt för vinterperioden.


Jumpa i Kokonhallen under jullovet

Ledda jumpagrupper är på pausen under julen. Idrottstjänterna ordnar extra avgiftsfria jumpor på pausen enligt följande:

Tisdagar 14.12, 21.12, 28.12 och 4.1

  • konditionsjumpa kl. 16.30-17.30 (ledare Satu Partanen)
  • zumba kl. 17.45-18 (ledare Satu Patanen)

Onsdagar 15.12, 22.12, 29.12 och 5.1

  • lätt konditionsjumpa kl. 10-10.45 (ledare Linda Rantamäki)
  • kroppsvård kl. 11-11.45 (ledare Linda Rantamäki)

Obs! Ingen förhandsanmälning. Egen träningsmatta med.


Evenemang till specialgrupper i slutet av året

Idrottstjänstern ordnar ännu före årskiftet utfärder, turneringar osv. för specialgrupper.
Bekanta dig med erbjudande och anmäla dig med


Beväringstjänst på kommande?

Borgå idrottstjänster erbjuder alla blivande beväringar en möjlighet att förbättra sin kondition innan tjänstgöringen börjar. Alla kurser är så kallade lågtröskelgrupper, i var alla deltagare har möjlighet att höja på sin grundkondition och få tips om hur man motionerar på egen hand.

Bekanta dig med kurserna och anmäla dig

Mera information om kurserna ger specialidrottsinstruktör Christian Bremer kontaktuppgifter


Bollsportsvärld för hela familjen

Avgiftsfri bollsportvärlden för hela familjen ordnas på tre lördagar kl. 10-12 på hösten i Kokonhallen. Datumen är 2.10, 30.10 och 27.11.21.

I bollsportvärlden får ni pröva på många olika boll- och racketsporter allt från pickleball till volleyboll. Verksamheten ordnas i samarbete med idrottsföreningar och den är delvis ledd. Barnen bör ha en vuxen med sej.


Idrottsvärldverksamhet för barn startar igen

Idrottsvärldverksamheten i Kokonhallen börjar 3 oktober och i Vårberga (Kantele-huset) mini idrottsvärld 5 oktober.

Bekanta dig med idrottsvärldens tidtabell och anvisningar


Coronarestriktionerna som är i kraft

Rekommendationer och begränsningar