Idétävling om tjänster på Västra åstranden börjar med ett informations- och diskussionsmöte