Icke-brådskande tider till tandkliniken ställs in, mobila team för coronatester tas i bruk