Icke-brådskande tider ombokas i tandvården och i barn- och familjetjänster, kostservicen har personalbrist