I Vårberga serveras sommarlunch och utlånas sommarspel