I Vårberga förbättras trafiksäkerheten med hjälp av medborgarbudget