I Tolkis byggs en flexibel skolhelhet för cirka 450 elever