I stadens yttre skärgård uppmuntras till ett skräpfritt friluftsliv