I södra delen av Västra åstranden inleddes förberedande arbeten för muddring av Borgå å