I Sannäs vattenverk har man påbörjat sanering av vattenbrunnarna – för att säkra vattenkvaliteten kloreras vattnet under saneringsarbetet