I fortsättningen sorteras även plastprodukter på avfallsstationerna