I familjedagvård

Kommunal familjedagvård

Familjer som bor i Borgå erbjuds kommunal familjedagvård hemma hos en familjedagvårdare. I vissa fall kan familjedagvården också ordnas i barnets hem eller som trefamiljsdagvård.

Familjedagvård erbjuds i regel klockan 7–17 Då man kommer överens om vårdtiderna med familjen gäller det att beakta också familjedagvårdarens arbetstidsplanering.

 Förskolebarn och skolelever har också möjlighet till halvdagsvård inom familjedagvården.

Familjedagvård är främst avsedd för barn som har vårdbehov i genomsnitt mer än 5 timmar per dag.

Daghem som reservvårdplats

Barn i familjedagvården har en reservvårdplats i ett daghem. Reservvårdplatsen kan behövas om familjedagvårdaren insjuknar, har semester eller utjämning av arbetstiden enligt arbetstidslagen.

Sådana dagar då familjen själv ordnar barnets vård medan familjedagvårdaren inte är tillgänglig är avgiftsfria.

Information om reservvård