I Borgå utreds grundandet av en Konst- och Å-Center