I Borgå förbereder man sig tillsammans för utvidgningen av läroplikten