Naturen ger välmående

I Borgå har vi som motvikt till det byggda centrumområdet en mångformig skogs-, myr- och skärgårdsnatur, vilket gör naturens hälsoeffekter lätt tillgängliga för invånarna. Vistelse såväl i skogar som i parker är bra för hälsan. Skogsmiljöer har konstaterats ha en positiv effekt i synnerhet på sinnesstämningen. Det finns undersökningar som visar att vistelse i naturen bland annat sänker blodtrycket och pulsen och minskar utsöndringen av stresshormoner.