Hyr ett park- eller skogsområde

Mest populära evenemangsparker:

 • Folkparken i Kokon
 • Marens strand
 • Runebergsparken
 • Stadsparken

I parkerna kan du ordna:

 • tillställningar i olika föreningars och företags regi
 • konserter, föreställningar, sommarteater
 • evenemang för barn eller skolelever
 • fester i anslutning till första maj och midsommaren
 • installationsverk

 I skogarna kan du anordna:

 • scoutläger
 • hundträning
 • jakt
 • viltvård

Markägarens tillstånd och hyresavtal

Om du planerar sätta upp permanenta konstruktioner i grönområden, måste du inhämta markägarens tillstånd. Dessutom krävs ett hyresavtal för den plats där konstruktionen ska uppföras. Är det fråga om stadens park- och skogsområden, bör du söka lov via Lupapiste. Notera att permanenta konstruktioner ofta även förutsätter ett åtgärds- eller byggnadstillstånd utfärdat av byggnadstillsynen.

Staden hyr ut en del av grönområdena enligt långfristiga avtal exempelvis för uppförande av en telemast eller pumpstation för avfallsvatten.