Hygget i Estbacka för att förhindra skador av granbarkborren inleds i april