Huvudbiblioteket firar Runebergsvinnaren samt biblioteksbyggnadens 20 år