Hushållsvatten

Med hushållsvatten avses vatten som är avsett som dricksvatten, för matlagning eller för andra hushållsändamål. Vattnet kan distribueras via ett vattenledningsnät, i tankar, flaskor eller cisterner.

Hushållsvatten är också det vatten som ett livsmedelsföretag använder vid livsmedelstillverkning, -förädling, -förvaring och när livsmedel förs ut på marknaden.

Som hushållsvatten betraktas däremot inte vatten som används enbart för byktvätt, städning eller i toaletter och badrum.

Hushållsvatten ska uppfylla de kvalitetskrav och -rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat. Syftet med myndighetstillsyn är att förebygga sanitära olägenheter som beror på vattnet samt att garantera vattnets tekniska och estetiska kvalitet.

Vattenverket ansvarar för vattnets kvalitet fram till fastighetens anslutning. Fastigheten i sin tur ansvarar för vattenrörens och vattenanordningarnas inverkan på vattnets kvalitet.

Funderar du över vattnets kvalitet?

Om du upptäcker ovanliga förändringar i vattenledningsvattnet, ska du kontakta disponenten eller vattendistributören.

Misstänker du att vattnet orsakar sjukdomar, kontakta miljöhälsovården. Utanför tjänstetiden bör du kontakta jouren vid hälsocentralen och vattenverkets journummer.